نویسنده = نوراله معلمی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر اسید اسکوربیک بر رشد رویشی نهال‌های زیتون رقم ̕باغملک̔ در شرایط کم آبی

دوره 34، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 621-632

10.22067/jhorts4.v34i4.83327

نوراله معلمی؛ اسماعیل خالقی؛ زینب جعفری زاده


2. اثر محلول‌پاشی برگی پتاسیم، روی و بُر بر خصوصیات میوه برخی ارقام زیتون

دوره 32، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 459-470

10.22067/jhorts4.v32i3.69857

رضا غلامی؛ نوراله معلمی؛ اسماعیل خالقی؛ سید منصور سیدنژاد