کلیدواژه‌ها = مالچ
تعداد مقالات: 4
3. بررسی اثرات دور آبیاری و مالچ بر صفات رویشی زیتون در استان کرمانشاه

دوره 27، شماره 1، بهار 1392، صفحه 74-81

10.22067/jhorts4.v0i0.20793

رحمت اله غلامی؛ عیسی ارجی؛ محمد گردکانه


4. بررسی اثر مالچ و دور آبیاری بر عملکرد و کیفیت میوه دو رقم خربزه استان خراسان رضوی

دوره 26، شماره 3، پاییز 1391

10.22067/jhorts4.v0i0.15217

حسین نستری نصرآبادی؛ سیدحسین نعمتی؛ علیرضا سبحانی؛ حسین آرویی