کلیدواژه‌ها = خربزه
تعداد مقالات: 5
1. واکنش جمعیت‌های خربزه ایرانی به شرایط کم آبیاری

دوره 34، شماره 1، بهار 1399، صفحه 161-169

10.22067/jhorts4.v34i1.81707

محمد رضا ناروئی راد؛ بهنام بخشی؛ جهانگیر عباس کوهپایگانی؛ احمد قاسمی؛ منصور فاضلی رستم پور


2. اثر ریز نمونه و سطوح هورمونی بر باززایی مستقیم در رقم محلی خاتونی خربزه

دوره 32، شماره 1، بهار 1397، صفحه 13-22

10.22067/jhorts4.v32i1.48644

زهره چنارانی؛ فرهاد شکوهی فر؛ مجتبی ممرآبادی


3. بررسی اثرات بستر کشت و رقم بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک نشای خربزه

دوره 27، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 375-382

10.22067/jhorts4.v0i0.30574

الهه میرابی؛ سید حسین نعمتی؛ محمد مهدی مهربخش؛ حسین ابراهیمی


4. بررسی اثر مالچ و دور آبیاری بر عملکرد و کیفیت میوه دو رقم خربزه استان خراسان رضوی

دوره 26، شماره 3، پاییز 1391

10.22067/jhorts4.v0i0.15217

حسین نستری نصرآبادی؛ سیدحسین نعمتی؛ علیرضا سبحانی؛ حسین آرویی


5. آثار تاریخ و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد میوه خربزه چارجو

دوره 26، شماره 1، بهار 1391

10.22067/jhorts4.v0i0.12888

فرامرز سیدی؛ یونس محمد نژاد؛ حسین علی فلاحی