کلیدواژه‌ها = فضای سبز
تعداد مقالات: 6
4. اثر بسترهای کشت بر مصرف آب و ویژگی‌های گل گازانیا (Gazania hybrida) در بام سبز

دوره 30، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 508-519

10.22067/jhorts4.v30i3.46966

طاهره بهرامی؛ وحید روحی؛ عبدالرحمان محمد خانی؛ سعید ریزی


5. اثر کاهش مصرف آب و نیتروژن در مدیریت رشد چمن مخلوط

دوره 30، شماره 2، بهار 1395، صفحه 327-335

10.22067/jhorts4.v30i2.43607

عزیزاله خندان میرکوهی؛ نکیسا بایی؛ ابراهیم هادوی


6. بررسی کارایی قارچ‌های میکوریزا در شرایط مدیریتی کم آبیاری بر ویژگی‌های رشدی و جذب برخی عناصر غذایی در نهال چنار(Platanus orientalis L)

دوره 29، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 537-546

10.22067/jhorts4.v29i4.25940

حامد عالی‌پور امرایی؛ علی نیکبخت؛ نعمت الله اعتمادی؛ فرشید نوربخش؛ فرهاد رجالی