کلیدواژه‌ها = فضای سبز
تاثیرات آللوپاتیک زیتون‌تلخ، گل‌ابریشم و کاج بر جوانه‌زنی و رشد چمن لولیوم و فستوکا

دوره 37، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 47-62

10.22067/jhs.2022.70688.1057

نرمین علوی دهخوارقانی؛ سید حسین نعمتی؛ سید مجید زرگریان


اثر بسترهای کشت بر مصرف آب و ویژگی‌های گل گازانیا (Gazania hybrida) در بام سبز

دوره 30، شماره 3، آذر 1395، صفحه 508-519

10.22067/jhorts4.v30i3.46966

طاهره بهرامی؛ وحید روحی؛ عبدالرحمان محمدخانی؛ سعید ریزی


اثر کاهش مصرف آب و نیتروژن در مدیریت رشد چمن مخلوط

دوره 30، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 327-335

10.22067/jhorts4.v30i2.43607

عزیزاله خندان میرکوهی؛ نکیسا بایی؛ ابراهیم هادوی


بررسی کارایی قارچ‌های میکوریزا در شرایط مدیریتی کم آبیاری بر ویژگی‌های رشدی و جذب برخی عناصر غذایی در نهال چنار(Platanus orientalis L)

دوره 29، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 537-546

10.22067/jhorts4.v29i4.25940

حامد عالی‌پور امرایی؛ علی نیکبخت؛ نعمت الله اعتمادی؛ فرشید نوربخش؛ فرهاد رجالی