نویسنده = مجتبی دلشاد
تأثیر محلول پاشی اوره، نیترات کلسیم و اسیدبوریک بر رشد و عملکرد خیار گلخانه ای رقم خسیب

دوره 31، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-13

10.22067/jhorts4.v0i0.22914

ناصر نصراله زاده اصل؛ مجتبی دلشاد؛ عبدالکریم کاشی


بهبود کارایی مصرف آب با مدیریت زمان آبیاری (محلول دهی) در کشت بدون خاک توت-فرنگی

دوره 25، شماره 1، خرداد 1390

10.22067/jhorts4.v1390i1.9734

مجتبی دلشاد؛ رقیه علفتاحی؛ تکتم سادات تقوی؛ مسعود پارسی نژاد


تأثیر استفاده از زئولیت خام ‌و زئولیت غنی شده با NH4 بر عملکرد و کیفیت

دوره 23، شماره 2، اسفند 1388

10.22067/jhorts4.v1388i2.2567

آزاده اسفندیاری؛ تکتم سادات تقوی؛ مصباح بابالار؛ مجتبی دلشاد