نویسنده = محمد گردکانه
تعداد مقالات: 7
4. a

دوره 28، شماره 1، بهار 1393

10.22067/jhorts4.v0i0.35138

abstract abیtract


5. تصویر جلد نشریه

دوره 28، شماره 1، بهار 1393

10.22067/jhorts4.v0i0.35173

محمد گردکانه


6. بررسی اثرات دور آبیاری و مالچ بر صفات رویشی زیتون در استان کرمانشاه

دوره 27، شماره 1، بهار 1392، صفحه 74-81

10.22067/jhorts4.v0i0.20793

رحمت اله غلامی؛ عیسی ارجی؛ محمد گردکانه


7. اثر غلظت‌های مختلف 2,4-D و BA بر جنین زائی رویشی توت فرنگی (Fragaria ananassa Duch.)

دوره 26، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 417-444

10.22067/jhorts4.v0i0.18254

محمد گردکانه؛ علی اکبر مظفری؛ ابوالمحسن حاجی امیری