نویسنده = بهرام بانی نسب
اثر اسپرمیدین بر تحمل به سرمای بوته‌های خیار در مرحله نهال بذری

دوره 32، شماره 3، آذر 1397، صفحه 439-450

10.22067/jhorts4.v32i3.66614

محمد سلیمانی؛ مصطفی مبلی؛ علی اکبر رامین؛ بهرام بانی نسب؛ لیلا اصلانی


اثر پاکلوبوترازول و سایکوسل بر رشد رویشی و گلدهی کوکب کوهی

دوره 24، شماره 2، اسفند 1389

10.22067/jhorts4.v1389i2.7981

مریم حجتی؛ نعمت الله اعتمادی؛ بهرام بانی نسب


اثر غلظت‌ و روش‌ استفاده از پاکلوبوترازول بر رشد رویشی و زایشی توت فرنگی

دوره 23، شماره 2، اسفند 1388

10.22067/jhorts4.v1388i2.2564

فاطمه شاکری؛ بهرام بانی نسب؛ سیروس قبادی؛ مصطفی مبلی