کلیدواژه‌ها = اسید سالیسیلیک
تعداد مقالات: 4
1. اثر اسید سالیسیلیک بر کاهش خسارت سرمازدگی بهاره در برخی ارقام ویتیس وینیفرا و ویتیس ریپاریا

دوره 34، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 361-376

10.22067/jhorts4.v34i3.74924

اسماء عباسی کاشانی؛ علی عبادی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ مجید شکرپور