کلیدواژه‌ها = کیفیت
تعداد مقالات: 5
3. تأثیر موسیلاژ اسفرزه و اسانس آویشن شیرازی بر بار میکروبی و بهبود نگهداری هویج برش تازه

دوره 29، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 406-415

10.22067/jhorts4.v0i0.28162

مجید عزیزی؛ زینب صفایی؛ سمیه میرمصطفایی؛ شادی بلوریان؛ نگار رحیمی


5. مطالعه تغییرات عملکرد برگ سبز و کیفیت چای سیاه در شیوه‌های متفاوت برداشت دستی

دوره 27، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 227-234

10.22067/jhorts4.v0i0.26348

شیوا روفی‌گری حقیقت؛ احمد شیرین فکر؛ کلثوم چراغی