دوره و شماره: دوره 35، شماره 1 - شماره پیاپی 49، خرداد 1400، صفحه 167-1 

مقالات پژوهشی

تأثیر اوره بر برخی پاسخ‌های رشد و عناصر غذایی اسفناج (Spinacia oleracea L.) در سطوح مختلف شوری خاک

صفحه 1-12

10.22067/jhs.2021.60687.0

صلاح الدین مرادی؛ لیلا جهانبان؛ لیلا غیرتی آرانی؛ جمال شیخی؛ عبدالمجید رونقی