سبزیکاری
تأثیر کیفیت‌های مختلف نور LED بر شاخص‌های مورفوفیزویولوژیکی گیاه خیار (Cucumis sativus L.)

محمد زارع مهرجردی؛ نسیم صفری؛ سیده مهدیه خرازی؛ آزاده خادم؛ احمد شریفی

دوره 37، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 1029-1041

https://doi.org/10.22067/jhs.2023.80257.1222

چکیده
  در طی رشد گیاه، کیفیت نور بر بسیاری از شاخص­های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی تأثیر می­گذارد. امروزه استفاده از نور تکمیلی به‌طور قابل توجهی عملکرد محصول و کیفیت آن را در شرایط کمبود نور طبیعی به‌خصوص در فصل­های پاییز و زمستان بهبود می­بخشد. دیودهای ساطع­کننده نور (Light-emitting diode) به‌عنوان منابع نور جایگزین در محیط‌های کشاورزی ...  بیشتر

بیوتکنولوژی و اصلاح درختان و گل های زینتی
بهینه‌سازی نوع ترکیب تنظیم کننده رشد گیاهی و نمک‌های محیط کشت در ریزازدیادی گیاه سینگونیوم (Syngonium podophyllum L.)

احمد شریفی؛ مریم مرادیان؛ نسیم صفری؛ آزاده خادم؛ سیده مهدیه خرازی

دوره 35، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 647-660

https://doi.org/10.22067/jhs.2021.68818.1021

چکیده
  امروزه استفاده از گیاهان برگ­زینتی در فضای آپارتمان برای زیباسازی فضا و طراحی فضای داخلی امری رایج است. بنابراین، تعیین بهترین روش تکثیر با هدف تولید تعداد زیاد گیاه در مدت زمان کوتاه، در این گیاهان امری ضروری است. بدین منظور آزمایشی برای ریزافزایی گیاه برگ­زینتی سینگونیوم طراحی و اجرا گردید. در راستای درصد باززایی ریزنمونه‌های ...  بیشتر

انتخاب بستر کشت بهینه جهت پرورش گیاه ژربرا (Gerbera jamesonii) در سیستم کشت هیدروپونیک

سیده مهدیه خرازی؛ احمد شریفی؛ صبا نجاتی زاده؛ آزاده خادم؛ مریم مرادیان

دوره 34، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 261-271

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v34i2.79193

چکیده
  با توجه به وقوع خشکسالی‌های پی‌در‌پی در کشور و لزوم مصرف بهینه آب، بکارگیری فناوری‌های نوین نظیر سیستم‌های کشت هیدروپونیک بسته به منظور افزایش کارایی مصرف کود و آب نقش موثری در کاهش هزینه‌های تولید و افزایش عملکرد در واحد سطح خواهد داشت که در این میان انتخاب بستر کشت مناسب می تواند بسیار تاثیرگذار باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف انتخاب ...  بیشتر

نقش فرمولاسیون‌های مختلف کودی بر گیاهچه‌های کشت بافتی ژربرا (Gerbera jamesonii) در مرحله سازگاری

احمد شریفی شریف آباد؛ سیده مهدیه خرازی؛ صبا نجاتی زاده؛ آزاده خادم؛ مریم مرادیان

دوره 33، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 669-683

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v33i4.78680

چکیده
  در کشاورزی سنتی، عموماً غلظت بالایی از عناصر غذایی در اختیار گیاه قرار می‌گیرد و بخش اعظمی از آن از طریق آبشویی خارج شده و در دسترس گیاه قرار نمی‌گیرد. چنانچه بتوان با مدیریت صحیح، نیاز تغذیه‌ای گیاه را مشخص نمود، می‌توان کارایی مصرف کود را افزایش و همچنین از آلودگی زیست محیطی ناشی از مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی در کشور جلوگیری ...  بیشتر

بررسی اثر تیمار گرمائی و قارچ‌کش بر کنترل آلودگی کشت درون شیشه‌ای سوخ نرگس (Narcissus tazetta L.)

سیده مهدیه خرازی؛ علی تهرانی فر؛ احمد شریفی

دوره 33، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 377-386

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.64767

چکیده
  موفقیت در تکنیک کشت بافت، به خصوص در رابطه با گیاهان سوخ‌دار، به میزان کنترل آلودگی میکروبی در طی دوره کشت وابسته می‌باشد. اعمال تیمارهای مختلف نظیر تیمار گرمایی و کاربرد قارچ‌کش‌های مختلف می‌تواند به کنترل آلودگی میکروبی و به دنبال آن، افزایش درصد زنده‌مانی ریزنمونه‌ها کمک نماید. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تیمار گرمایی ...  بیشتر

بهینه‌سازی شرایط کشت درون‌شیشه‌ای پایه رویشی گلابی Pyrodwarf

احمد شریفی؛ آزاده خادم؛ مریم مرادیان؛ سیده مهدیه خرازی

دوره 32، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 301-310

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v32i2.67149

چکیده
  گلابی (Pyrus sativus) به عنوان یکی از مهم‌ترین میوه‌های دانه‌دار شناخته شده است. کشت پایه رویشی پیرودوارف (pyrodwarf) بدلیل عملکرد مناسب در شرایط تنش، مقاومت در مقابل سرمای زمستانه و قابلیت رشد در محیط خاک‌های قلیایی به عنوان راهکاری موثر به منظور افزایش بازدهی باغات گلابی شناخته شده است. از این‌رو این تحقیق با هدف بهینه‌سازی شرایط ریزازدیادی ...  بیشتر

بررسی اثرات ژنوتیپ، نوع سیتوکنین و اکسین بر تکثیر درون شیشه‌ای ریزنمونه‌های کاپیتول گیاه ژربرا (Gerbera jamesonii)

احمد شریفی؛ سیده مهدیه خرازی؛ فاطمه کیخا آخر؛ عبدالرضا باقری؛ الهه ثمری؛ مریم مرادیان

دوره 31، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 376-388

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.53432

چکیده
  ژربرا یکی از مهم‌ترین گیاهان زینتی دنیا می‌باشد که هم به جهت زیبایی و گوناگونی و هم از نظر اقتصادی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. تکنیک‌های کشت بافت روش مناسبی را برای ریزازدیادی این گیاه زینتی فراهم کرده است. در این پژوهش تاثیر عوامل مختلف بر القاء باززایی، پرآوری، ریشه‌زایی و سازگاری ریزنمونه‌های کاپیتول ژربرا، بصورت چهار ...  بیشتر

تاثیر موقعیت فلس و نوع بستر کشت در تولید پیازچه به روش فلس جفتی در گیاه آماریلیس (Hippeastrum × johnsonii)

سیده مهدیه خرازی؛ علی تهرانی فر؛ سید حسین نعمتی؛ عبدالرضا باقری

دوره 31، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 190-200

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.50883

چکیده
  گیاه آماریلیس به عنوان گیاه زینتی گلدانی، فضای باز و گل شاخه بریده پرورش داده می‌شود. در شرایط عادی تعداد پیازچه‌های دختری تولید شده، بسیار کم می‌باشد. بنابراین بهبود روش‌های تکثیر سنتی این گیاه، یکی از راهکارهای مناسب جهت کوتاه کردن دوره رشدی این گیاه می‌باشد. لذا این آزمایش با هدف بررسی اثر نوع بستر کشت و موقعیت قلمه‌های فلسی ...  بیشتر

بررسی اثر نسبت آمونیوم به نیترات و غلظت آگار بر ریزازدیادی میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Mondeo Kgr

سیده مهدیه خرازی؛ سید حسین نعمتی؛ علی تهرانی فر؛ عبدالرضا باقری؛ احمد شریفی

دوره 26، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 364-369

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.18149

چکیده
  میخک به عنوان سومین گل شاخه بریده دنیا مطرح است و تکنیک‌های کشت بافت روش مناسبی را برای تکثیر این گیاه زینتی فراهم کرده است. با این وجود، یکی از مشکلات کشت درون شیشه‌ای میخک پدیده‌ی شیشه‌ای شدن می‌باشد. نسبت آمونیوم به نیترات و غلظت آگار در محیط کشت از عوامل موثر بر این پدیده می‌باشند. لذا این آزمایش به‌ منظور بررسی تاثیر این دو ...  بیشتر

اثر سالیسیلیک اسید بر رشد و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گل تکمه ای (Gomphrena globosa L.) در شرایط تنش شوری

مریم کمالی؛ سیده مهدیه خرازی؛ یحیی سلاح ورزی؛ علی تهرانی فر

دوره 26، شماره 1 ، خرداد 1391

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.12899

چکیده
  سالیسیلیک اسید یکی از ترکیبات مفید برای گیاهان محسوب می شود که نقش مهمی در مقاومت گیاهان به تنش های محیطی از جمله تنش شوری دارد. بدین منظور و جهت ارزیابی تاثیر سالیسیلیک اسید و شوری بر خصوصیات فیزیومورفولوژیک و کیفی گل تکمه ای (Gomphrena globosa L.)، آزمایشی با سه سطح سالیسیلیک اسید (ppm 400 و 200، 0) و سه سطح کلرید سدیم ( mM300 و 150، 0)، به صورت فاکتوریل ...  بیشتر

بررسی اثرات نوع و غلظت سیتوکنین بر تکثیر درون شیشه‌ای و میزان شیشه‌ای شدن ریزنمونه‌های چهار ژنوتیپ میخک (Dianthus caryophyllus L.)

سیده مهدیه خرازی؛ سید حسین نعمتی؛ علی تهرانی فر؛ احمد شریفی؛ عبدالرضا باقری

دوره 25، شماره 4 ، اسفند 1390

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i0.11783

چکیده
  چکیده میخک (Dianthus caryophyllus L.) به عنوان سومین گل شاخه بریده مهم دنیا مطرح است. تکنیک‌های کشت بافت روش مناسبی را برای ریزازدیادی این گیاه زینتی فراهم کرده است. در این بررسی اثر کینتین (Kin) و بنزیل آدنین (BA) بر تکثیر شاخساره و میزان شیشه‌ای شدن شاخساره‌های تکثیر شده چهار رقم میخک (Prado Aquila Kgr, Skimo Mogr, Mondeo Kgr and Innove Orange Bogr) مورد ارزیابی قرار گرفت. ...  بیشتر

اثر چهار نوع خاکپوش چیپس چوب، کمپوست زباله شهری، خاک اره و سنگریزه در سه ضخامت مختلف بر رشد درخت چنار (Platus orientalis)

پیام پاکدل؛ علی تهرانی فر؛ سید حسین نعمتی؛ امیر لکزیان؛ سیده مهدیه خرازی

دوره 25، شماره 3 ، آذر 1390

https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i0.11336

چکیده
  چکیده به منظور بررسی اثر چهار نوع خاکپوش چیپس چوب، کمپوست زباله شهری، خاک اره و سنگریزه در سه ضخامت مختلف بر رشد درخت چنار در طی دو سال (1387و1388) در فضای سبز شهر مشهدکه در اقلیم نیمه خشک قرار دارد مورد بررسی قرار گرفت. تحقیقی به صورت طرح آزمایشی کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. تیمارها شامل شاهد (بدون ...  بیشتر