نویسنده = علی ایمانی
انتخاب پایه های رویشی بادام متحمل به تنش آبی براساس نشانگرهای مرفولوژیکی

دوره 29، شماره 3، آذر 1394، صفحه 323-331

10.22067/jhorts4.v0i0.21422

علی اکبر شکوهیان؛ غلامحسین داوری نژاد؛ علی تهرانی فر؛ علی ایمانی؛ علی رسول زاده


اثرات سمیت بور بر رشد رویشی، خصوصیات فیزیولوژیکی و توزیع بور در دو ترکیب پایه- پیوندک درخت بادام (Prunus dulcis Mill.)

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 440-447

10.22067/jhorts4.v0i0.18259

مهدی اورعی؛ سیدجلال طباطبایی؛ اسماعیل فلاحی؛ علی ایمانی؛ لیلا سیدلر فاطمی


اثرات تنش شوری و پایه بر رشد، شدت فتوسنتز، غلظت عناصر غذایی و سدیم درخت بادام

دوره 23، شماره 2، اسفند 1388

10.22067/jhorts4.v1388i2.2596

مهدی اورعی؛ سید جلال طباطبائی؛ اسماعیل فلاحی؛ علی ایمانی