کلیدواژه‌ها = عملکرد
بررسی تأثیرجدایه‌های باکتری Pseudomonas putida بر عملکرد قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus)

دوره 32، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 273-286

10.22067/jhorts4.v32i2.62530

مجتبی لطفی؛ محمد فارسی؛ امین میرشمسی کاخکی؛ جواد جانپور


بررسی اثر محلول‌پاشی جیبرلیک اسید تحت شرایط کم‌آبیاری بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و انبارمانی میوه انار (رقم شهوار)

دوره 30، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 348-357

10.22067/jhorts4.v30i2.48204

یحیی سلاح ورزی؛ ذبیح اله زمانی؛ علیرضا طلایی؛ محمدرضا فتاحی مقدم نوقابی


نقش تنش خشکی و کودهای فسفر و روی بر میزان عناصر و عملکرد اسانس بابونه آلمانی

دوره 29، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 642-651

10.22067/jhorts4.v29i4.35762

میثم قائدی جشنی؛ سید محسن موسوی نیک؛ جاسم امینی فر


تأثیر منابع تغذیه ای مختلف بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) در یک نظام‌ زراعی اکولوژیک

دوره 29، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 216-231

10.22067/jhorts4.v0i0.31542

محمد بهزاد امیری؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محسن جهان


بررسی اثر تاریخ کاشت بر دو اکوتیپ رازیانه (Foeniculum vulgar L. ) در شرایط آب و هوائی مشهد

دوره 29، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-10

10.22067/jhorts4.v0i0.48434

الهام عزیزی؛ آسیه سیاهمرگویی؛ احمد نظامی؛ علی اصغر محمدآبادی؛ رضا سهیلی


مطالعه تغییرات عملکرد برگ سبز و کیفیت چای سیاه در شیوه‌های متفاوت برداشت دستی

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 227-234

10.22067/jhorts4.v0i0.26348

شیوا روفی‌گری حقیقت؛ احمد شیرین فکر؛ کلثوم چراغی


بررسی اثرات دور آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 295-300

10.22067/jhorts4.v0i0.26386

رضا برادران؛ محسن شخمگر؛ غلامرضا موسوی؛ الیاس آرزمجو