کلیدواژه‌ها = ژنوتیپ
تعداد مقالات: 8
1. مقایسه درصد و اجزای اسانس دو ژنوتیپ ریحان افریقایی (Ocimum gratissimum L.) در دو فصل بهار و پائیز

دوره 35، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 209-221

10.22067/jhs.2021.61739.0

فرنوش ملکشاهی؛ علی اشرف مهرابی اولادی؛ الهه توکل؛ خسرو مهدی خانلو؛ وحید شریعتی


2. نقش اکوتیپ، ریزنمونه و تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی در کشت تعلیقی سلولی چویل (Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss.)

دوره 33، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 525-536

10.22067/jhorts4.v33i3.79173

سید مهران علوی؛ اسد معصومی اصل؛ ناصر زارع؛ رسول اصغری زکریا؛ پریسا شیخ زاده مصدق


3. بررسی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پسته رقم احمدآقایی روی ژنوتیپ‌های پایه متحمل و حساس به سرما در شرایط تنش یخ‌زدگی

دوره 32، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 471-484

10.22067/jhorts4.v32i3.69529

علی تاج آبادی پور؛ محمد رضا فتاحی مقدم؛ ذبیح الله زمانی؛ فاطمه نصیبی؛ حسین حکم آبادی


5. بررسی قابلیت آندروژنز و کالوس‌زایی در چهار رقم گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill) به‌وسیله کشت بساک

دوره 29، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 443-450

10.22067/jhorts4.v0i0.36374

رسول نجیب؛ محمد فارسی؛ امین میرشمسی کاخکی؛ سعیدرضا وصال


7. بررسی اثر ترکیب محیط کشت و نوع سیتوکینین بر استقرار و پرآوری ریز نمونه های گردوی Z60

دوره 27، شماره 1، بهار 1392، صفحه 67-73

10.22067/jhorts4.v0i0.20792

شادی محمدی‌نژاد؛ منصور غلامی؛ محمود اثنی عشری


8. بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های انار از هفت منطقه ایران با استفاده از نشانگر AFLP

دوره 26، شماره 3، پاییز 1391

10.22067/jhorts4.v0i0.15196

زهرا نعمتی؛ علی تهرانی فر؛ محمد فارسی؛ امین میرشمسی کاخکی؛ سید حسین نعمتی