نویسنده = حسین حکم آبادی
تاثیر کاربرد غلظت‌های مختلف اسید سالیسیلیک بر برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی انگور رقم ’شاهرودی‘

دوره 37، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-12

10.22067/jhs.2021.59037.0

محمود حسن آبادی؛ مجید عزیزی؛ غلامحسین داوری نژاد؛ حجت اله بداقی؛ حسین حکم آبادی


بررسی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پسته رقم احمدآقایی روی ژنوتیپ‌های پایه متحمل و حساس به سرما در شرایط تنش یخ‌زدگی

دوره 32، شماره 3، آذر 1397، صفحه 471-484

10.22067/jhorts4.v32i3.69529

علی تاج آبادی پور؛ محمدرضا فتاحی مقدم نوقابی؛ ذبیح اله زمانی؛ فاطمه نصیبی؛ حسین حکم آبادی


اثر اسید جیبرلیک و حلقه برداری بر خصوصیات پومولوژیکی میوه انگور رقم عسکری

دوره 28، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 269-276

10.22067/jhorts4.v0i0.22182

حسین افشاری؛ صادق ساجدی؛ حسین حکم آبادی


استفاده از بسته‌بندی‎های نانو و پوشش‎دهی خوراکی در بهبود عمر انباری و کیفیت دانه های پسته تازه

دوره 27، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 367-374

10.22067/jhorts4.v0i0.30531

زهرا احمدی؛ سید حسین میردهقان؛ حسین حکم آبادی؛ محمدحسین شمشیری


بررسی میزان مقاومت پایه های پسته به بیکربنات سدیم

دوره 26، شماره 3، آذر 1391

10.22067/jhorts4.v0i0.15212

محبوبه رجبی؛ حمیدرضا روستا؛ حمیدرضا کریمی؛ حسین حکم آبادی


ارزیابی تغییرات پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول در طی مراحل فنولوژی جوانه گل ارقام پسته

دوره 25، شماره 2، شهریور 1390

10.22067/jhorts4.v1390i0.9975

رضا منصوری ده شعیبی؛ غلامحسین داوری نژاد؛ حسین حکم آبادی؛ علی تهرانی فر