کلیدواژه‌ها = گیاه دارویی
واکنش توده‌های بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) به جهت‌های جغرافیایی ردیف کاشت در شرایط کم آبیاری و خاک شور

دوره 35، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 195-208

10.22067/jhs.2021.61645.0

نسرین شهابی؛ علیرضا ابدالی مشهدی؛ محمد حسین قرینه؛ امین لطفی جلال‌آبادی


بررسی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد برگ، درصد و اجزای اسانس به لیمو (Lippia citriodora Kunth)

دوره 30، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 293-302

10.22067/jhorts4.v30i2.41574

محمدتقی عبادی؛ مجید عزیزی؛ فاطمه سفیدکن؛ نوراله احمدی


اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات ظاهری، کمی و کیفی اسانس در گیاه اسطوخودوس (Lavandula angustifolia Miller)

دوره 30، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 209-216

10.22067/jhorts4.v30i2.38451

سارا خراسانی نژاد؛ حسن سلطانلو؛ جواد هادیان؛ صادق آتشی


مطالعه اثر کودهای زیستی و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.)

دوره 29، شماره 3، آذر 1394، صفحه 426-434

10.22067/jhorts4.v0i0.32414

مسلم جابری؛ رضا برادران؛ سید غلامرضا موسوی؛ مهسا اقحوانی شجری


تاثیر کودهای ریزمغذی آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد آنیسون

دوره 29، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 37-46

10.22067/jhorts4.v0i0.48438

شیرین ناطقی؛ علیرضا پیرزاد؛ رضا درویش زاده


تأثیر تیمارهای مختلف کودی برخصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata)

دوره 29، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 47-54

10.22067/jhorts4.v0i0.48440

قربانعلی اسدی؛ علی مومن؛ مینا نورزاده نامقی؛ سرور خرم دل


اثر محلول پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی و منگنز بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن دانه همیشه بهار (L. Calendula officinalis)

دوره 29، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 95-102

10.22067/jhorts4.v0i0.24618

اسماعیل رضائی چیانه؛ سعید زهتاب سلماسی؛ علیرضا پیرزاد؛ امیر رحیمی