کلیدواژه‌ها = انار
تعداد مقالات: 12
1. ارزیابی تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری برخی خصوصیات میوه ژنوتیپ‌های انار

دوره 32، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 555-566

10.22067/jhorts4.v32i4.67158

بهروز مرادی عاشور؛ محمد ربیعی؛ بهروز شیران؛ سعداله هوشمند


3. مقایسه سیستم‌های کشت ارگانیک، تلفیقی و مرسوم بر کیفیت میوه انار رقم رباب شیراز

دوره 30، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 447-456

10.22067/jhorts4.v30i3.44466

میثم احمدی؛ محمود قاسم‌نژاد؛ حسین میغانی؛ مسعود کاووسی


5. مطالعه خصوصیات فیزیکی، ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانی پوست میوه 30 رقم مختلف انار ایران

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 312-318

10.22067/jhorts4.v0i0.42779

علی تهرانی‌فر؛ مهدی زارعی؛ بهنام اسفندیاری؛ زهرا نعمتی


6. کاربرد اسید سالیسیلیک قبل از برداشت میوه بر خصوصیات پس از برداشت انار و نگهداری در انبار سرد

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 360-368

10.22067/jhorts4.v0i0.42838

حمیده رستگاری؛ علی تهرانی‌فر؛ سیدحسین نعمتی؛ محدرضا وظیفه‌شناس


7. اثر هرس و تغذیه بر برخی خصوصیات کمی و کیفی انار (Punica granatum L.) رقم رباب

دوره 28، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 177-184

10.22067/jhorts4.v0i0.39388

عبدالعلی حسامی؛ محمدرضا پورقیومی؛ سعادت ساریخانی خرمی


8. بررسی مسیرهای بازاررسانی انار در استان لرستان

دوره 28، شماره 1، بهار 1393، صفحه 18-24

10.22067/jhorts4.v0i0.34998

عاطفه بیرانوند؛ محمد خالدی؛ محسن شوکت فدائی


11. امکان‌سنجی استفاده از جذب اشعه ایکس به عنوان یک روش غیر مخرب برای تعیین برخی از شاخص های کیفی میوه انار

دوره 27، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 335-341

10.22067/jhorts4.v0i0.26391

فرهاد سلمانی زاده؛ سید مهدی نصیری؛ مجید راحمی؛ عبدالعباس جعفری


12. بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های انار از هفت منطقه ایران با استفاده از نشانگر AFLP

دوره 26، شماره 3، پاییز 1391

10.22067/jhorts4.v0i0.15196

زهرا نعمتی؛ علی تهرانی فر؛ محمد فارسی؛ امین میرشمسی کاخکی؛ سید حسین نعمتی