نویسنده = محمود شور
تعداد مقالات: 20
1. اثر بسترهای مختلف بر ویژگی‌های خاک و صفات فیزیولوژیکی گیاهان ختمی (Aleca rosea L.) تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400

10.22067/jhs.2021.71383.1073

تکتم اورعی؛ محمود شور؛ علی تهرانی فر؛ سید حسین نعمتی؛ عطیه اورعی


2. اثر القای پلی‌پلوییدی درون شیشه‌ای بر تنوع صفات مورفولوژیکی و سیتولوژیکی بنفشه آفریقایی Saintpaulia ionantha Wendl.

دوره 35، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 183-194

10.22067/jhs.2021.58723.0

اکرم امیری؛ محمود شور؛ مینا تقی زاده؛ سید حسین نعمتی؛ علی تهرانی فر


3. تأثیر سطوح آبیاری بر بهبود تحمل به تنش یخ‌زدگی در گیاه بنفشه در شرایط کنترل شده

دوره 34، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-14

10.22067/jhorts4.v34i1.64594

عطیه اورعی؛ علی تهرانی فر؛ احمد نظامی؛ محمود شور


4. بررسی تأثیر پوشش‌پلی‌اتیلن و تیمار آب‌گرم بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم پوست نازک قندهاری)

دوره 33، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 181-193

10.22067/jhorts4.v0i0.53509

بهرام عابدی؛ محمد حلیم کاظمی؛ محمود شور؛ یحیی سلاح ورزی


5. تأثیر تنش آبی بر صفات فیزیومورفولوژیک و محتوای پرولین سه رقم گل اطلسی

دوره 32، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 519-529

10.22067/jhorts4.v32i2.58195

مریم کمالی؛ محمود شور؛ سید حسین نعمتی؛ امیر لکزیان؛ حمید رضا خزاعی


6. تأثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص‌های عملکرد گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.)

دوره 32، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 359-370

10.22067/jhorts4.v31i4.44438

هما عزیزی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی پارسا؛ رضا خراسانی؛ محمود شور


8. جمع‌آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی از گونه‌های آلیوم (Allium L.) بومی خراسان

دوره 30، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 701-713

10.22067/jhorts4.v0i0.48662

امیر حسن حسینی؛ علی تهرانی فر؛ لیلا سمیعی؛ محمود شور؛ فرشید معماریانی


10. اثر سطوح مختلف شدت نور و دیاکسیدکربن بر ریشهزایی قلمه های گیاه کروتون (Codiaeum variegatum)

دوره 28، شماره 1، بهار 1393، صفحه 116-124

10.22067/jhorts4.v0i0.35131

غلامرضا چنارانی؛ محمود شور؛ علی تهرانی‌فر؛ سید حسین نعمتی؛ غلامحسین داوری‌نژاد


12. بررسی نیاز سرمائی چهار رقم تجاری انگور

دوره 27، شماره 1، بهار 1392، صفحه 52-58

10.22067/jhorts4.v0i0.20790

حسین عراقی؛ علی تهرانی‌فر؛ بهرام عابدی؛ غلامحسین داوری نژاد؛ محمود شور


13. اثر نوع بستر و شبکه های کاشت روی صفات کیفی چمن رول (قطعه ای)

دوره 26، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 385-393

10.22067/jhorts4.v0i0.18243

محمد گلرنگ؛ محمود شور؛ علی تهرانی فر؛ سید محمدجواد موسوی


16. بررسی نقش برخی عناصر غذایی مهم بر تولید بنه و میزان کلشی سین در گیاهColchicum kotschyi Boiss در شرایط کشت بدون خاک

دوره 25، شماره 4، زمستان 1390

10.22067/jhorts4.v1390i0.11772

مرتضی علیرضایی نغندر؛ حسین آروئی؛ شمسعلی رضازاده؛ محمود شور؛ حسن بیات


17. اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی دو رقم تجاری آنتوریوم Anthurium andraeanumدر شرایط درون شیشه ای

دوره 25، شماره 2، تابستان 1390

10.22067/jhorts4.v1390i0.9982

مجتبی خرّمی راد؛ محمود شور؛ یوسف حمید اوغلی؛ علی تهرانی فر؛ حسین نعمتی؛ مصطفی صالحی فر


18. بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کیفی میوه در دو رقم فلفل شیرین

دوره 25، شماره 2، تابستان 1390

10.22067/jhorts4.v1390i0.9990

سمانه صیفی؛ سید حسین نعمتی؛ محمود شور؛ بهرام عابدی


19. بررسی آرایش و عمق کشت بذر بر خصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاهچه به منظور اهلی-سازی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.)

دوره 24، شماره 2، زمستان 1389

10.22067/jhorts4.v1389i2.7986

حمیده پور؛ سیدحسین نعمتی؛ علی تهرانی فر؛ محمود شور؛ محمدرضا جوهرچی